Przejdź do stopki

Standardy mechanizmów kontroli

Treść

ZSP Załącznik nr 2 REGULAMIN WYNAGRADZANIA

ZSP Załącznik nr 4 Polityka rachunkowości

ZSP załacznik nr 4.1 do polityki rachunkowości

ZSP Załącznik nr 4.2 do polityki rachunkowości

ZSP Załącznik nr 5 Regulamin zamowien publicznych

ZSP Załącznik nr 6 Regulamin do 30 000 tys. PZP

ZSP Załącznik nr 7 Instrukcja Kasowa

ZSP Załącznik Nr 8 do Regulaminu - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

ZSP Załącznik nr 8.1 i 8.2 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, wzory pdpisów

ZSP Załącznik nr 9 Instrukcja magazynowa

ZSP Załącznik nr 10 Instrukcja inwentaryzacyjna

ZSP Załącznik nr 11 Instrukcja ustalania odpisów aktualizujących należnosci

ZSP Załącznik nr 12 Regulamin dysponowania majątkiem

5085