Przejdź do stopki

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018

Treść

BILANS

RACHUNEK ZYSK+-W  I STRAT

RACHUNEK ZYSK+-W  I STRAT

TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH   ŚRODKÓW TRWAŁYCH

TABELA NR 2 ZMIANA STANU UMORZENIA ŚRRODKÓW  TRWAŁYCH

TABELA NR 16 INFORMACJE DODATKOWE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ  SYTUACJI MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 14.2019 WÓJTA GMINY PARCHOWO Z DNIA 6.02.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 14.2019 WÓJTA GMINY PARCHOWO Z DNIA 6.02.2019

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 14.2019 WÓJTA GMINY PARCHOWO Z DNIA 6.02.2019

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI 

 

 

 

 

 

5415