Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA

Treść

Zarządzenie  nr 02/02/2024 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich

zał. nr 2 do zarządzenia 02/02/2024  Standard Ochrony Małoletnich Szkoła Podstawowa w Parchowie 

Zarządzenie nr 01/02/2024 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarzadzenie nr 01/01/2024 w sprawie wprowadzenia zmiman w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zarządzenie nr 02/09/2023 w sprawie: wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dni w Zespole Szkół w Parchowie

Zarządzenie nr 01/07/2018  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół w Parchowie

Zarządzenie  nr 7/09/2015  w sprawie wprowadzenia procedur przyjmowania skarg i wniosków

 

5415